Asg group yönetim kurulu, Kalite, Çevre, Is Saglıgı ve Güvenligi Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirledigi politikalar uyarınca;

 

• “Gıda makinaları imalatı sektöründe performansına özenilen, çevre ve yasam degerlerine saygılı öncü bir sirket olmak” Asg group’un tüm isletmelerinde, Avrupa Birligi normlarına uygun, çevre ve insan saglıgı yasalarıyla uyumlu, düsük maliyetli, yüksek kaliteli gıda makineleri üretmeyi,


• TSE EN ISO 9001:2008 kalite standartlarının gerekliliklerine uymayı,


• Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her asamasında, süreçlerin performanslarını kurulus adına çalısan kisilerin katılımı ile sistemin etkinligi ve gelistirilmesi yönünde sürekli iyilestirmeyi,


• Sistem hedefl erinin çalısanlara iletilmesini, net bir sekilde anlasılmasını ve bunun için iletisim kanallarının açık tutulmasını saglayan,


• Üst yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunlugun sürekliligini saglamayı,


• Çevre, is saglıgı ve güvenligi konularında sirketin tabi oldugu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalısmayı, kurulus adına çalısan kisilerin, ziyaretçilerin ve komsularının tüm isletmelerimizin faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirmeyi,


• Kurulus adına çalısan kisilere saglıklı ve emniyetli bir çalısma ortamı saglamayı,


• Profesyonel kadrolar ile uluslararası düzeyde teknolojik gelismeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemeyi,


• Müsteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, Taahhüt etmektedir.